សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, August 29, 2013

M Production 55 HD

M Production 55 HD
ទុកពេលបែកមួយរយះបានទេ -Keli
សង្ឃឹមគេល្អដាក់អូនដូចបង -Vanna sak
បងអោបគេមិនដឹងទេអូនហូរទឹកភ្នែក -Takma

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
01.ទុកពេលបែកមួយរយះបានទេ -Keli BOX || Mediafire
02.សង្ឃឹមគេល្អដាក់អូនដូចបង -Vanna sak BOX || Mediafire
03.បងអោបគេមិនដឹងទេអូនហូរទឹកភ្នែក -Takma BOX || Mediafire
04.ចង់អោយគេចាត់ទុកជា Special –Keli BOX || Mediafire
05.លួងគេឲ្យបាត់យំតែទឹកភ្នែកខ្លួនបង -Lody BOX || Mediafire
06.បើគេមិនដឹងប្រឹងស្រទ្បាញ់គេធ្វើអ្វី -Vanna Sak BOX || Mediafire
07.បែកគ្នាយូរណាស់ហើយឆ្លៀតCallមកអូនទៀត-Takma BOX || Mediafire
08.គេឈប់ស្រទ្បាញ់អូនហើយ - Vanna sak BOX || Mediafire
09.សុំសួរ១ម៉ាត់ចុងក្រោយ -Takma BOX || Mediafire
10.ហួសចិត្ត - Lody BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : M Production
Artist : Keli, Vanna Sak, Takma, Lody
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01