សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, September 3, 2012

MohaHong CD 05

Texte alternatif

Mohahang05
 
០១. ក្តីសុខបងមិនមែនក្តីសុខពិតទេ (ម៉ម ដួងសិដ្ឋ)  Download
០២. លេខការេបួនគ្មានន័យសម្រាប់អូន (គឹម កែវមរកត) Download
០៣.​ Icon ផ្តាច់ស្នេហ៍ (ធី វណ្ណនីដា)  Download
០៤.  កាន់តែស្រវឹងកាន់តែនឹក (ម៉ម ដួងសិដ្ឋ) Download
០៥. ស្មានមិនដល់ថាបងនៅតែស្រលាញ់អូន (គឹម កែវមរកត) Download
០៦. យឺតពេលទេបើអូនប្រាប់ថាស្រលាញ់បង (ធី វណ្ណនីដា) Download
០៧. ហួសពេលមែនទេ (ម៉ម ដួងសិដ្ឋ)  Download
០៨. គ្មានអ្នកណាដូចបង (គឹម កែវមរកត)  Download
០៩. គេជាអ្នកណា (ម៉ម ដួងសិដ្ឋ) Download 
១០. មានថ្មីហើយពោលអាណិតធ្វើអ្វី (គឹម កែវមរកត) Download
 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Download Full Albump

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01