សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, May 16, 2013

Town CD 39 HD

Town CD 39 HD
ដោះស្រាយយ៉ាងណា - មាស សុខសោភា
បងយំព្រោះអាណិតអូន - ខេម
បើអាចយំបាន គួរតែយំទៅ - លី អ៊ីវ៉ាធីណា

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Town CD 39

01-ដោះស្រាយយ៉ាងណា - មាស សុខសោភា BOX || Mediafire
02-បងយំព្រោះអាណិតអូន - ខេម BOX || Mediafire
03-បើអាចយំបាន គួរតែយំទៅ - លី អ៊ីវ៉ាធីណា BOX || Mediafire
04-បាត់ឆ្កែ - សាសា BOX || Mediafire
05-ដើមឈើស្នេហ៍ - មាស សុខសោភា BOX || Mediafire
06-ឈប់ CALL ណាថ្លៃ - ខេម BOX || Mediafire
07-កុំហូរទឹកភ្នែកព្រោះអូន - លី អ៊ីវ៉ាធីណា BOX || Mediafire
08-បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន - ខេម BOX || Mediafire
09-ស្រលាញ់ស្មោះ បងថាអូនមោក - មាស សុខសោភា BOX || Mediafire
10-របស់អ្នកដ៏ទៃ - សាសា BOX || Mediafire 

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

Production : Town
Artist : Meas Soksaophea , Khem , Thina , Sasa
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01