សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, May 16, 2013

Sunday CD Vol 152 HD

Sunday CD Vol 152 HD 
ស្រលាញ់គ្នាចំពេលអត់លុយ - ខាត់ ជែមស៍
ពេលបងគ្មានលុយស្រីម្នាក់នោះនៅឯណា - លីនដា
ទៅចុះមុនបងស្អប់ - ខាត់ ជែមស៍

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Suanday CD 152
01-ស្រលាញ់គ្នាចំពេលអត់លុយ - ខាត់ ជែមស៍ BOX || Mediafire 
02-ពេលបងគ្មានលុយស្រីម្នាក់នោះនៅឯណា - លីនដា BOX || Mediafire
03-ទៅចុះមុនបងស្អប់ - ខាត់ ជែមស៍​ BOX || Mediafire
04-ចង់មើលមុខបងឲ្យចំ - លីនដា BOX || Mediafire
05-យប់នេះខ្ញុំចង់យំ - ខាត់ ជែមស៍ BOX || Mediafire
06-ភាពអផ្សុកបងជាទឹកភ្នែកមនុស្សស្រី - លីនដា BOX || Mediafire
07-សុំសិទ្ធផ្ទេរអូនឲ្យទៅគេ - ខាត់ ជែមស៍ BOX || Mediafire
08-គ្មានវិធីបញ្ឈប់ចិត្តស្រលាញ់ - លីនដា BOX || Mediafire
09-ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះ - ខាត់ ជែមស៍ BOX || Mediafire
10-ប្តីប្រពន្ធ - ជែមស៍ ft លីនដា BOX || Mediafire


Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

Production : Sunday
Artist : Khat Jame , Linda
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01