សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, August 29, 2013

Sunday CD Vol 158 HD

Sunday CD Vol 158 HD
ទឹកភ្នែកបងធម៌ - កែវ វាសនា

អាណិតបងធម៌ - សុខ ពិសី

បងពិតជាអាក្រក់ដូចគេថាមែន - លីនដា

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01.ទឹកភ្នែកបងធម៌ - កែវ វាសនា BOX || Mediafire
02. អាណិតបងធម៌ - សុខ ពិសី BOX || Mediafire
03. បងពិតជាអាក្រក់ដូចគេថាមែន - លីនដា BOX || Mediafire
04. បេះដូងឆ្លងដែន - កែវ វាសនា BOX || Mediafire
05. ចាត់ទុកអូនជាតុក្តាក៏បាន - សុខពិសី BOX || Mediafire
06. សុភាពបុរសក្លែងក្លាយ - សុខ ពិសី BOX || Mediafire
07. ហៅអូនកណ្តាលភ្លៀង - កែវ វាសនា BOX || Mediafire
08. ហ៊ាចេះតែចោទ - លីនដា BOX || Mediafire
09. Honey i Hate You - លីនដា BOX || Mediafire
10. កប់យោបល់ - កែវ វាសនា BOX || Mediafire


Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ


Production : Sunday
Artist : Keo Veasna, Linda, Sok Pisey
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01