សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, June 17, 2013

Sunday CD Vol 154 HD

Sunday CD Vol 154 HD
ស្រុកក្រូចឆ្មាស្នេហាខ្ញុំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត
ចង់ឲ្យបងដឹងពីអារម្មណ៍អូនខ្លាំងណាស់ -ស្រីពៅ
ស្រលាញ់បងគ្មានអនាគតទេ - ខេមរៈ សិរីមន្ត

Texte alternatif


សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01.ស្រុកក្រូចឆ្មាស្នេហាខ្ញុំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត BOX || Mediafire

02.ចង់ឲ្យបងដឹងពីអារម្មណ៍អូនខ្លាំងណាស់ ស្រីពៅ BOX || Mediafire

03.ស្រលាញ់បងគ្មានអនាគតទេ - ខេមរៈ សិរីមន្ត BOX || Mediafire

04.I Don't Need A Man - ខេមរៈ ស្រីពៅ BOX || Mediafire

05.ឆ្កួតចិត្តព្រោះស្រលាញ់អូន - ខេមរៈ សិរីមន្ត BOX || Mediafire

06.Don't Care - ខេមរៈ ស្រីពៅ BOX || Mediafire

07.សម្រាប់បង អូនជាមនុស្សល្អ - ខេមរៈ សិរីមន្ត BOX || Mediafire

08.កុំគិតថាអូនបំភ្លេចបងមិនបាន - ខេមរៈ ស្រីពៅ BOX || Mediafire

09.សង្សាររត់ចោល - ខេមរៈ សិរីមន្ត BOX || Mediafire 

10.ខ្លាចបែកទើបព្រមចែកឲ្យគេ - ខេមរៈ ស្រីពៅ BOX || Mediafire 

Mediafire Full allbum || CX Full allbum
1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
 Production : Sunday
Artist : Sereymon, Serey Pov
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01