សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Friday, August 9, 2013

Town CD 41 HD


Town CD 41 HD
បងចង់យំដែរ តែខ្លាចខ្មាសគេ - ករុណា ពេជ្រ
បែកពីអូនភ្លាម បងមានជម្ងឺខ្សោយបេះដូង - ករុណា ពេជ្រ
សង្សារខ្ញុំជិះឳបអ្នកផ្សេង - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ
សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01.បងចង់យំដែរ តែខ្លាចខ្មាសគេ-ករុណា ពេជ្រ BOX || Mediafire
02.បែកពីអូនភ្លាម បងមានជម្ងឺខ្សោយបេះដូង- ពេជ្រ BOX || Mediafire
03.សង្សារខ្ញុំជិះឳបអ្នកផ្សេង - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ BOX || Mediafire
04.មានអ្នកស្រលាញ់ច្រើន អូនកាន់តែបានចិត្ត-សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ BOX || Mediafire
05.ចប់ - ករុណា ពេជ្រ BOX || Mediafire
06.Free Man - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ BOX || Mediafire
07.បើអូនពិបាក មិនបាច់ស្រលាញ់បងទេ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ BOX || Mediafire
08.ពេលនៅឆ្ងាយពីបង ហាមនឹកអ្នកផ្សេង -BOX || Mediafire
09.អាចមកពីបងមិនហ៊ឺហា - ករុណា ពេជ្រ BOX || Mediafire
10.ចង់នៅលីវ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : Town Production
Artist : Pich, Rayu
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01