សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Tuesday, July 30, 2013

Sunday CD Vol 157 HD

Sunday CD Vol 157 HD
ធ្វើមនុស្សស្មោះមិនទាន់បាន - អាន គុនកូទ្បា
ត្រទ្បប់រកគេវិញចុះបើខ្វះមិនបាន - ហេង ពិទូ
កុំខ្វល់ថាអូនមានសង្សារថ្មីឬនៅ - យូរី

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Lik
 សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD01.ធ្វើមនុស្សស្មោះមិនទាន់បាន - អាន គុនកូទ្បា BOX || Mediafire

02.ត្រទ្បប់រកគេវិញចុះបើខ្វះមិនបាន - ហេង ពិទូ BOX || Mediafire

03.កុំខ្វល់ថាអូនមានសង្សារថ្មីឬនៅ - យូរី BOX || Mediafire

04.លុយអូនមិនដល់គេ - យូរី BOX || Mediafire

05.ពុកម៉ែ - ហេង ពិទូ  BOX || Mediafire

06.គ្មានអូនបងរកថ្មី - អាន គុណកូទ្បា BOX || Mediafire

07.អ្នកស្រែកាលីបទ្បូយ - យូរី BOX || Mediafire

08.បេងដូងកំព្រា - ហេង ពិទូ BOX || Mediafire

09.ធ្វើសង្សារគ្នាម្តងទៀតបានទេ - អាន គុណកូទ្បា BOX || Mediafire

10.គិតច្បាស់អត់ថាឈប់ស្រទ្បាញ់អូន - យូរី BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : Sunday
Artist : Kola, Heng Pitu, Yuri
File : MP3
Bitrate : 192kbps

Quality : High
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01