សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Tuesday, July 9, 2013

Town CD 40 HD

Town CD 40 HD
ច្រៀងដាក់ពាង - សុគន្ធ នីសា
កាលខ្ញុំនៅក្មេង - ពាក់មី 
នឹកគេខ្លាំងពេកតិចខ្ញុំឆ្កួតទៅ - សុគន្ធ នីសា

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD01.ច្រៀងដាក់ពាង - សុគន្ធ នីសា BOX || Mediafire

02.កាលខ្ញុំនៅក្មេង - ពាក់មី BOX || Mediafire

03.នឹកគេខ្លាំងពេកតិចខ្ញុំឆ្កួតទៅ - សុគន្ធ នីសា BOX || Mediafire

04.យប់នេះខ្ញុំឱបអ្នកផ្សេង - ពាក់មី BOX || Mediafire

05.មនុស្សប្រាថ្នាវាសនាកំណត់ - ពាក់មី និង នីសា BOX || Mediafire

06.សន្យាធ្វើអ្វីបើធ្វើមិនបាន - សុគន្ធ នីសា BOX || Mediafire

07.សុំទោសស្រីម្នាក់ - ពាក់មី BOX || Mediafire

08.អូនអន់ព្រោះស្រទ្បាញ់បង - សុគន្ធ នីសា BOX || Mediafire

09.ព្រួយខ្លាចមិនបានអូន - ពាក់មី BOX || Mediafire

10.ធ្វើចរិតប្រុសស្អាត - សុគន្ធ នីសា BOX || Mediafire

11.កុំភ្លេចស្វាយរៀង - ពាក់មី BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : Town
Artist : Nisa, PekMi
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01