សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, July 22, 2013

RHM Productoin CD 485 HD

RHM Productoin CD 485 HD 
ទូរស័ព្ទអូនដាក់ Silent ទៅ ពេលនៅក្បែរគេ - សុវត្តិ
ហៅអូន Baby ហៅគេ Honey - ឳក សុគន្ធកញ្ញា
សុំតែម្យ៉ាងកុំឲ្យគេស្គាល់លេខទូរស័ព្ទអូន - ព្រាប សុវត្តិ

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD


01.ទូរស័ព្ទអូនដាក់ Silent ទៅពេលនៅក្បែរគេ - ព្រាប សុវត្តិ BOX || Mediafire

02.ហៅអូន Baby ហៅគេ Honey - ឳក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire

03.សុំតែម្យ៉ាងកុំឲ្យគេស្គាល់លេខទូរស័ព្ទអូន - ព្រាប សុវត្តិ BOX || Mediafire

04.អ្វីដែលអូនខ្លាចបំផុត គឺបាត់បង់រូបបង - ឳក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire

05.សុំទោសបណ្តើរ យំបណ្តើរ - ព្រាប សុវត្តិ BOX || Mediafire

06.មិនព្រម - ព្រាប សុវត្តិ BOX || Mediafire

07.អ្នកបោះបង់គេក៏ឈឺចាប់ - ឳក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire

08.បងខ្មាសគេណាស់ អូនសម្លាញ់ - ព្រាប សុវត្តិ BOX || Mediafire

09.សង្សារឡូយពេក - ឳក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : Reasmey Hang Meas
Artist : Sovath, Kanha
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01