សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Friday, January 17, 2014

Sunday CD Vol 160 HD

Sunday CD Vol 160 HD
ឮឈ្មោះអូនបងឆ្អែតបាយ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ 
បងពីមុនបាត់ទៅណា -អ៊ីវ៉ា 
បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
01.ឮឈ្មោះអូនបងឆ្អែតបាយ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ BOX || Mediafire
02.បងពីមុនបាត់ទៅណា -អ៊ីវ៉ា  BOX || Mediafire
03.បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ  BOX || Mediafire
04.ចិញ្ចៀននាងដៃ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ  BOX || Mediafire
05.សន្យាស្លាប់លើទ្រូងបង -អ៊ីវ៉ា  BOX || Mediafire
06.ទោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចដូចដើម -អ៊ីវ៉ា  BOX || Mediafire
07.ជិះម៉ូតូហូរទឹកភ្នែក -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ  BOX || Mediafire
08.កំលោះចាស់ខ្វះស្នេហ៏ -អ៊ូវ៉ាង  BOX || Mediafire
09.ចាស់ក្មេងចង់សប្បាយដូចគ្នា -អ៊ូវ៉ាង  BOX || Mediafire
10.គេធ្វើល្អនឹងអូនទេ -ឆាយ វីរៈយុទ្ធ  BOX || Mediafire
11.ស្បថមិនឲ្យជួបមុខបង -អ៊ីវ៉ា  BOX || Mediafire
Mediafire Full allbum||CX Full allbum
1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

Production : Sunday
Artist : Chhay Virakyuth, Eva, Ou Veang
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01