សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, January 15, 2014

RHM Productoin CD 493 HD

RHM Productoin CD 493 HD
ស្រាអាល័យ -ព្រាប សុវត្ថិ
សង្សារក្នុងចិត្ត -ឱក សុគន្ធកញ្ញា
ពេលមានអ្នកទីពីរទើបដឹងថាអូនសំខាន់ -សុវណ្ណរាជ

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
01.ស្រាអាល័យ -ព្រាប សុវត្ថិ BOX || Mediafire
02.សង្សារក្នុងចិត្ត -ឱក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire
03.ពេលមានអ្នកទីពីរទើបដឹងថាអូនសំខាន់ -សុវណ្ណរាជ BOX || Mediafire
04.Silly Girl -ឱក សុគន្ធកញ្ញា BOX || Mediafire
05.Call មកខ្ញុំម្តេចសុំលេខគេ -ព្រាប សុវត្ថិ BOX || Mediafire
06.មិត្ត ឬស្នេហា -ព្រាប សុវត្ថិ BOX || Mediafire
07.Follow Me -ឆន សុវណ្ណរាជ BOX || Mediafire
08.ពីមុន Call 24 ម៉ោង -សួស វីហ្សា BOX || Mediafire
Mediafire Full allbum||CX Full allbum
1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : RHM
Artist : Preab Sovath, Aok SokunKanha, Chhon Sovannareach, Sous Viza
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01