សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, November 22, 2012

Album : Town CD Vol 31 HQ

Album : Town CD Vol 31
Artist : Sokun Nisa, Sokun Terayu, Khem
Type : MP3
Bit Rate : 192 kbps (HQ)
ការងារមួយបន្ទាប់ពីឈឺចាប់
មានតែបបួលទៅស្បថ
ប្ដីខ្ញុំមានសង្សារក្មេង

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១. ការងារមួយបន្ទាប់ពីឈឺចាប់ - សុគន្ធ នីសា DownloaD
០២. ដឹងខ្លួនទេថាគេចង់ញ៉ែអូន - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ DownloaD
០៣. មានតែបបួលទៅស្បថ - សុគន្ធ នីសា  DownloaD
០៤. ប្ដីខ្ញុំមានសង្សារក្មេង - សុគន្ធ នីសា  DownloaD
០៥ បងដឹង អូនអស់អារម្មណ៍ហើយ - ខេម  DownloaD
០៦. បែកពីអូនកុំភ្លេចលេបថ្នាំផង - សុគន្ធ នីសា DownloaD
០៧. ងូតទឹកសិនទៅចាំមកនិយាយត - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ DownloaD
០៨. គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន - ខេម  DownloaD
០៩. ឈប់មានសង្សារទើបឈប់ខូចចិត្ត - សុគន្ធ នីសា DownloaD
១០. ពិភពលោកនេះប្រុសស្មោះមានតិចខ្លាំងម្ល៉េះ - សុគន្ធ នីសា DownloaD
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅដល់មិត្តទាំងអស់ដែលចូលមកកាន់i1listen

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01