សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, December 24, 2012

RHM Productoin CD 311 សម្រាប់អបអររដូវ X'mas


RHM Productoin CD 311 សម្រាប់អបអររដូវ X'mas
Merry X'mas - Sovath & Soaphea
Christmas Bat Sneh - Preab Sovath
សូមចូលរួមជាមួយរដូវ​ Christmas ដែលខិតជិត​មកដល់នាពេលខាងមុខនេះ​ហើយ ដូចនេះ​​ i1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូម​នាំ​មកជូន​អាល់ប៉ុម​​ Merry X'mas​​ របស់​ហង្សមាស មក​ចែក​ជូន​ប្រិយមិត្ត​សម្រាប់​ស្ដាប់​កម្សាន្ត​នា​រដូវ​កាល​ដ៏​រីករាយ​នេះ។

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01-Merry X'mas - Sovath & Soaphea  DownloaD
02-Christmas Bat Sneh - Preab Sovath DownloaD
03-Happy Christmas Day - Sovath, Leakenas & Panha DownloaD
04-Kom Ha Tov Bous - Chhet Sovanpanha DownloaD
05-Torb Chet Min Chhnors - Sapoun Midada DownloaD
06-Rom Thung Bas Choub Sneh - Ren Savet DownloaD
07-Meul Ouy Chak Sem Jak Chechem - Chhet Sovanphan DownloaD
08-Sneh Ser Sneh Ser - Sok Reaksar DownloaD
09-Bort Pleng Somrab Nak - Nub Bayarith DownloaD
10-Sethy Sneh - Sapoun Midada  DownloaD
Mediafire DownloaD Full allbumPBox DownloaD Full allbumP
i1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01