សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, January 9, 2013

M Production 49 HQ


M Production 49 HQ

ជ្រើសគេចុះទុកបងជាអ្នកដើរចេញ - គូម៉ា 

គេមិនទាន់ឈប់ស្រឡាញ់បងទេ - សូលីកា

គួរផ្ដើមបែបណាបើគេនិងបងនៅជាសង្សារ - តាក់ម៉ា

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា

ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD


ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

០១. ស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាទើបបងមិនឈឺចាប់ - Vanna Sack Download

០២. បងយំឬសើចសុទ្ធតែមានចំណែកអូន - Anna
Download

០៣. គួរផ្ដើមបែបណាបើគេនិងបងនៅជាសង្សារ - តាក់ម៉ា
Download
 
០៤. តាមពិតបងអ្នកក្បត់គេសោះ - សូលីកា 
Download

០៥. មិនហ៊ានស្រឡាញ់ព្រោះអូនមានសង្សារ - Vanna Sack
Download

០៦. មិនខ្ចីរវល់ - Kell
Download

០៧. ជ្រើសគេចុះទុកបងជាអ្នកដើរចេញ - គូម៉ា
Download

០៨. គេមិនទាន់ឈប់ស្រឡាញ់បងទេ - សូលីកា 
Download

០៩. សុំហូរទឹកភ្នែកកំដរអូន - Anna Sack 
Download

១០. សន្យាខ្លួនឯងសន្យាថាឈប់យំ - តាក់ម៉ា 
Download


1listenខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01