សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, March 27, 2013

RHM Productoin CD 477

RHM Productoin CD 477

ធុញនឹងធ្វើសង្សា (រាជ+វីសា)
នឹកAស្រឡាញ់Bចុះខ្ញុំ (សួស វីសា)
សង្សារខ្ញុំឡើងសេរី (ឆន សុវណ្ណរាជ)

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CDចំណងជើងបទចំរៀង
01-ធុញនឹងធ្វើសង្សា (រាជ+វីសា) Download
02-នឹកAស្រឡាញ់Bចុះខ្ញុំ (សួស វីសា) Download
03-សង្សារខ្ញុំឡើងសេរី (ឆន សុវណ្ណរាជ) Download
04-ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គ្មានហេតុផល (រាជ+វីសា) Download
05-អ្នកណាមិនស្នេហ៏បែរជាមកស្នេហ៏បង (សួស​ វីសា) Download
06-ស្រលាញ់អូនបីឆ្នាំ (ឆន សុវណ្ណរាជ) Download
07-មិនបានធ្វើអ្នកទី១ធ្វើអ្នកចុងក្រោយបានទេ(រាជ+វីសា) Download
08-ស្រលាញ់អ្នកណាជារឿងគេ​ (សួស​ វីសា) Download
09-ស្រឡាញ់មនស្សល្អៗទៅ (ឆន សុវណ្ណរាជ) Download

Mediafire Full allbum || CX Full allbum 

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01