សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, March 27, 2013

Sunday CD Vol 149 HD

Sunday CD Vol 149 HD
និយាយរឿងនាងក្រមុំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត
ស្រុកយើងសម្ហ្បរបុណ្យ - សុខ ពិសី
ស្នេហ៏អ្នកធ្វើគ្រូ - សុខ ពិសី

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CDចំណងជើងបទចំរៀង
01.និយាយរឿងនាងក្រមុំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត​ Downlod
02.ស្រុកយើងសម្ហ្បរបុណ្យ - សុខ ពិសី Downlod
03. ស្នេហ៏អ្នកធ្វើគ្រូ - សុខ ពិសី Downlod
04. ទ្រូ អើយ ទ្រូ - ខេមៈ សិរីមន្ត Downlod
05. ដីខ្មែរកេរដូនតា - ខេមរៈ សិរីមន្ត Downlod
06. ស្នេហ៏ក្រមុំព្រែកថ្មី - ម៉ានី - ពិសី Downlod
07. ប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតជាងគេ - កែវ វាសនា Downlod
08. ចាំរាំគូរនឹងមុំ - រក្សា - ពិសី Downlod
09. គេខ្ចីរវល់ គេផឹកទំនេរ - កែវ វាសនា Downlod
10. ក្រមុំបងអើយ - ហង្ស ឧត្តមម៉ានី Downlod
11. ស្រណោះផ្កាគរ - សុខ ពិសី Downlod1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01