សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Saturday, October 20, 2012

Hacker បារាំង បញ្ចូល Android apps ក្លែងក្លាយ លួចប្រាក់ បានជាង ៦០ម៉ឺនដុល្លារ

ដោយការលួចប្រាក់ម្តងបន្តិចៗ ពីអ្នកប្រើប្រាស់ជាង ១៧០០០នាក់ នៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ មកដល់ពេលនេះ បានទទួលប្រាក់សរុបចំនួន ៥០ម៉ឺនអឺរ៉ូ ប្រមាណ ៦៥៣,០០០ដុល្លារ ។
ការធ្វើការងារលួចប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី របស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួន Hacker ជនជាតិបារាំងម្នាក់នេះ បានបង្កើតនូវ apps ក្លែងក្លាយជាច្រើន មើលទៅមានលក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ហើយបានដាក់ឲ្យធ្វើការ downloads ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់ពី downloads និង installed ហើយ Virus និងផ្ញើ ID និង password ទៅឲ្យ Hacker បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើ login។
នៅពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកដំបូង Hacker បានសារភាពថា ខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តិបទល្មើសមែន ហើយបានប្រាប់អាជ្ញាធរថា លោកគ្មានបំណង លោភលន់នោះទេ។ ជាងនេះទៅទៀត លោកបាននិយាយបែបធម្មតាថា លោកស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រ ហើយចង់ក្លាយជា software developer ម្នាក់។ លោកមិនបានទទួលការ ហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬក៏សិក្សាពីការប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រជាផ្លូវការនោះទេ ប៉ុន្តែយោងតាមអ្នក រាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា លោកពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់។ តាមពិតទៅ លោកបានបង្កើត apps បញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារលក់ អស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំ ហើយអាចប្រមូលលុយ បានមួយចំនួនផងដែរ។
ប្រភព​looking today
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01