សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, October 4, 2012

Sunday CD Vol 139

Sunday Prodctoin CD 139
ផលិតសាន់ដេ បានបញ្ចេញលក់អាល់ប៉ុមវ៉ុល139​ជាមួយតារាថ្មីៗហើយ ក្នុងឪកាសបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌខាងមុខសមរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាស្ដាប់កំសាន្តសូម
រីករាយជាមួយi1listenទាំងអស់គ្នា

ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

href="http://1.bp.blogspot.com/-q2uAo86m9vI/UGzmr-LPwoI/AAAAAAAABmc/UOaBT1tr_bc/s1600/SD+CD+Vol+139+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">

 
01- Kom Tean Phnher Peak Bek Broyat Soy Kluon Oun-Keo Veasna
02- Songsa 1Day Songsa 1 Chi Vet-Yury

01-កុំទាន់ផ្ញើរពាក្យបែកប្រយត្ន័ស៊យខ្លួន( កែវ វាសនា) DownLoad
02-សង្សាមួយថ្ងៃសង្សាមួយជីវឹត(យូ រី) DownLoad
03-សង្សាមួយថ្ងៃសង្សាមួយជីវឹត(កូឡា) DownLoad
04-ទឹកភ្នែកបុរសម្នាក់នេះ(អ៊ី ណូ) DownLoad
05-នឹកដល់បងផងពេលអូនស្ដាប់បទនេះ(កូឡា) DownLoad
06-ខំបំភ្លេចនឹកបងលើសដើម(យូ រី) DownLoad
07-ហានី សំណប់ចិត្ត(យូ រី) DownLoad
08-ពិការ កាយតែមិនពិការចិត្ត(វាសនា) DownLoad
09-ភូតភរព្រះអើយ(អ៊ី ណូ) DownLoad
10-សង្សារកំពូលរវល់(យូ រី) DownLoad
DownLoad Full Albump

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01