សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, February 20, 2013

M Production 51 HD

M Production 51 HD
ឈឺយ៉ាងណាក៏មិនអាចភ្លេចបង
សង្សារកំដរអារម្មណ៏ - វណ្ណាសុខ  
មិនចង់មានលើកទី២ - ពិសិទ្ធ 

Texte alternatif

មអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD


ចំណងជើងបទចំរៀង

01. ឈឺយ៉ាងណាក៏មិនអាចភ្លេចបង - Kell  || Download


02. សង្សារកំដរអារម្មណ៏ - វណ្ណាសុខ || Download 


03. មិនចង់មានលើកទី២ - ពិសិទ្ធ || Download


04. ដឹងថាឈឺចាំហើយតែនៅតែស្រទ្បាញ់បង - អេនណា || Download 


05. ត្រូវចាំទុកថាអុននៅមានបង - វណ្ណាសុខ || Download 


06. អ្នកណាក៏ដឹងយើងជាសង្សារ - Kell || Download 


07. សង្សារបងស្មោះ - ពិសិទ្ធ || Download 


08. មិនយល់ថាគេមិនក្បត់បងម្តងទៀត - អេនណា || Download 


09. សុខសុខ ចាំជំនួសសង្សារគេ - Kell || Download 


10. មានតែអូនម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យបងយំ - វណ្ណាសុខ || Download

 Mediafire 1allbum  || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01