សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Saturday, February 2, 2013

RHM Productoin CD 475

RHM Productoin CD 475 
My Love អូនស្រឡាញ់បង(សុភា)
មនុស្សត្រង់រងទឹកភ្នែក (សុភា)
បើគេមិនល្អនឹងអូនបងសុំស្រលាញ់ម្ដង (សូណូ)

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CDចំណងជើងបទចំរៀង

01-My Love អូនស្រឡាញ់បង(សុភា) Download

02-មនុស្សត្រង់រងទឹកភ្នែក (សុភា) Download

03-បើគេមិនល្អនឹងអូនបងសុំស្រលាញ់ម្ដង (សូណូ) Download

04-សន្យាមិនរំឭកហេតុអ្វីនិយាយ (សុភា) Download

05-ស្រឡាញ់តែមិនអាចស្រឡាញ់​ (សូណូ) Download

06-លើសពីភាពឯកា (សូណូ+សុភា) Download

07-មនុស្សស្រីយំព្រោះស្នេហាគឺទន់ជ្រាយ (សុភា) Download

08-អ្នកទៅមិនដឹងអ្នកនៅឈឺចាប់ (សុភា) Download

09-អ្នកនៅមិនដឹងអ្នកទៅឈឺចាប់ (សូណូ) Download


Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01