សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, February 6, 2013

ទស្សនា RHM VCD Vol 185 អាល់ប៉ុម មានសង្សារៀងខ្លួន

រីករាយទស្សនា RHM VCD Vol 185
មានសង្សារៀងខ្លួន
I Like That Boy
បារម្ភបងពេកភ្លេចទឹកភ្នែកខ្លួនឯង


សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា

ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

ចំណងជើងបទចម្រៀង
01. Mean Songsa Reang Kloun
02. I Like That Boy (Boprek)
03. Barom Bong Pek Plech Tek Pneak Kloun Eng (Rotha)
04. When A Man Loves A Woman (Sovath) 

05. Plech Tha Bek Knea (Rotha) 
06. Srolanh Min Ban Reu Min Ban Srolanh (Savet) 
07. Jong Kjei Pneak Ke Yum (Sovanpanha)
08. Somnob Chit (Sovath) 

09. Janh Krob Yang Prous Het Phol Oun Srolanh Bong (Sokun Kanha) 
10. Soniya Nov Tae Jea Soniya (Midada)  
ចុចទីនេះទស្សនា RHM VCD Vol 185​ Full1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01