សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Saturday, February 16, 2013

Town CD 35 HD

Town CD 35 HD
ការពារគេ ភ្លេចការពារបង - សុគន្ធ នីសា 

ធ្វើយ៉ាងណា បើស្នេហ៍យ៉ាងនេះ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ 

ទោះបងពូកែកុហក ក៏អូននៅតែស្នេហ៍ - សុគន្ធ នីសា 

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

ចំណងជើងបទចំរៀង

 01. ការពារគេ ភ្លេចការពារបង - សុគន្ធ នីសា || Download

 02. ធ្វើយ៉ាងណា បើស្នេហ៍យ៉ាងនេះ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ || Download

 03. ទោះបងពូកែកុហក ក៏អូននៅតែស្នេហ៍ - សុគន្ធ នីសា || Download

 04. ស្តាប់បទចម្រៀងនឹកដល់រឿងខ្លួនឯង - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ || Download

 05. ហេតុអ្វីបងបោកអូន - សុគន្ធ នីសា || Download

 06. Valentine's Day - មង្គល ទីណា || Download

 07. បារ៉ា បេរ៉េ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ || Download

 08. សុំមើលត្រឹមខ្នង ក៏បងអស់ចិត្ត - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ || Download

 09. មិនបាច់រៀបរាប់ឲ្យអូនចិត្តទន់ - សុគន្ធ នីសា || Download

 10. ខ្លាចគេមិនគិតដូចអូន - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ  || Download


 1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ  

 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01