សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, April 11, 2013

ចូលមកទស្សនា MV Sunday VCD Vol 125

ចូលមកទស្សនា MV 
Sunday VCD Vol 125
ចូលឆ្នាំមកលេងភ្នំពេញ - ខាន់ ជែមស៍
ខ្ញុំមានលុយតែ១លានរៀលទេ - សុខ រក្សា
សុំម៉ែទិញម៉ូតូ - មាស សាលី
សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Sunday VCD Vol 125
01. Chol Chhnam Mok Leng Phnom Penh - Khan James || Download|| Watch Online

 02. Bros Khouch Dai - Saly ft. Linda || Download|| Watch Online

 03. Kjum Mean Luy Te Muy Lean Riel Te - Sok Raksa || Download|| Watch Online

 04. Som Mé Tinh Motor - Meas Saly || Download|| Watch Online

 05. Mean Reung Ey? - James ft. Eva || Download|| Watch Online

 06. Kromom Ayu 33 Chhnam - Linda || Download|| Watch Online

 07. Aoy Te Sroving Rok Te Reung - James ft. Molika || Download|| Watch Online

 08. Komlors Kean Svay Kromom Battambang - Sok Raksa || Download|| Watch Online

 09. Kom Min Torn Chong Ban Propun - Meas Saly || Download|| Watch Online

 10. Chivet Nak Sré - Khan James || Download|| Watch Online

 11. Chhnam Thmey Mok Dol Huy - Phan Molika || Download|| Watch Online

សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនា​​ ពេញមួយអាល់ប៊ុម

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

Production : Sunday
Artist : Khan James , Linda , Saly , Eva , Phan Molika , Sok Raksa

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01