សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Friday, April 12, 2013

Sunday CD Vol 151 HD

Sunday CD Vol 151 HD 
ធានាម៉ាស្មោះ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ
រឿងធំហើយខ្ញុំ - ហេង ពិទូ
អ្នកចាស់មិនទៅម៉េចមានអ្នកថ្មីមក - យូរី

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Suanday CD 151
01.ធានាម៉ាស្មោះ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ BOX || Mediafire
02.រឿងធំហើយខ្ញុំ - ហេង ពិទូ
BOX || Mediafire 
03.Good Bye My Love - យូរី BOX || Mediafire
04.បេះដូងស្នេហ៏ផ្ទុះ Boom Boom – ENO
BOX || Mediafire 
05.ខឹងដូចកូនក្មេង - ជុំ លីណូ BOX || Mediafire
06.មាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេង - ឆាយ វិរៈយុទ្ធ BOX || Mediafire
07.អ្នកចាស់មិនទៅម៉េចមានអ្នកថ្មីមក - យូរី
BOX || Mediafire 
08.ហាមមិនឲ្យសិចស៊ី - យូរី BOX || Mediafire
09.ប្រចណ្ឌ័ - ហេង ពិទូ
BOX || Mediafire 
10.សង្សារមហាឆ្នាស់ - ENO BOX || Mediafire

Mediafire Full allbum || CX Full allbum

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ 


Production : Sunday
Artist : Chhay Virak Yuth , Heang Pitu , Yuri , Chum Lino , ENO
File : MP3
Bitrate : 192kbps
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01