សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Friday, April 5, 2013

ចូលមកទស្សនា MV Town VCD 27

ចូលមកទស្សនា MV Town VCD 27
ូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ
សង្សារឆ្នាស
រាំជាន់អាចម៏គោ 

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Town VCD 27
01. Intro Happy Khmer New Year 2013|| Download|| Watch Online
 02. Phum Yerng Sabay Rol Chhnam (Phea+Khem)|| Download|| Watch Online
 03. Songsa Chhnas (Therayu)|| Download|| Watch Online
 04. Rom Chorn Ach Koo (Katu)|| Download|| Watch Online
05. Nov Yu Pros Ku Min Ton Dol (Khem)|| Download|| Watch Online
06. Ean Lok (Sophea)|| Download|| Watch Online
07. Ov Kor Yab Kon Kor Yab (Rayu+Peak Mi)|| Download|| Watch Online
08. Sonsom Luy Doo Propun (Tina)|| Download|| Watch Online
09. Bouk Khao Arv Nek Sne (Sasa)|| Download|| Watch Online
10. Bak Hey Kalib Kon (Anny)|| Download|| Watch Online
11. Suu Nov Komlors (Khem)|| Download|| Watch Online


សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនា​​ ពេញមួយអាល់ប៊ុម


1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Town VCD Vol. 27 | Phum Yerng Sabay Rol Chhnam
Artist : Meas Soksophea, Khem, Peak Mi, Mungkul Tina, Anny Zam
Sasa, Katu, Sokun Therayu

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01