សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Friday, April 5, 2013

ចូលមកទស្សនា Town VCD 28

ចូលមកទស្សនា MV Town VCD 28
ប្រុសអីហៅស្រីផឹក
រតតាក់ស៊ីលួចមានស្រី
បារាំងថាយ៉ាប់
សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
Town VCD 28
01.Bros Ei Hov Srey Phek (Sophea+Peak Mi)|| Download|| Watch Online

02. Neak Yol Chit Ioderm (Pich)|| Download|| Watch Online


03. Rot Taxi Louch Mean Srey (Nisa)|| Download|| Watch Online


04. Barang Tha Yab (Therayu)|| Download|| Watch Online


05. Lung Sne Komlors Ban Lourng (Sophea)|| Download|| Watch Online


06. Tek Dors Lerng Tlai (Thyna)|| Download|| Watch Online


07. Kvas Tlai Tek Dors (Pich)|| Download|| Watch Online


08. Yab Ta Morng (Rath)|| Download|| Watch Online


09.Min Ron Jong Jas Prous Mean Neak|| Download|| Watch Online


10. Somlor Kdat (Peak Mi)|| Download|| Watch Online


សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនា​​ ពេញមួយអាល់ប៊ុម

 
 
1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

Town VCD Vol. 28 | Bros Ei Hov Srey Phek
Artist : Meas Soksophea, Peak Mi, Sokun Therayu, Nam Bunnarath
Sokun Nisa, Karona Pich, Sokun Nisa, Ly Evathyna

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01